Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-08-20 18:03:56

HickmanShalanda
Member
From: Italy, Polcanto
Registered: 2020-08-19
Posts: 43

Mạng Xã Hội Gamehub - Thông tin game mới

Liên kết nhanh.
Liên kết nhanh.
Liên kết nhanh.
Liên kết nhanh.
Mạng Xã Hội Gamehub - Thông tin game mới, thư viện game đầy đủ nhất                                                                     Bạn sẽ là đệ tử của ai trong Thiên Long Bát Bộ.

Bạn sẽ là đệ tử của ai trong Thiên Long Bát Bộ?

Ấn vào để chơi.
Cùng làm bài trắc nghiệm sau và kiểm chứng bạn phù hợp với là môn đệ của ai trong Thiên Long Bát Bộ nhé.
Nếu được tặng võ công bạn sẽ chọn chiêu thức nào.
Giáng Long Thập Bát Chưởng                                                                                                                                                                                                                                                Lục Mạch Thần Kiếm                                                                                                                                                                                                                                            Lăng Ba Vi Bộ                                                                                                                                                                                                                                            Dịch Cân Kinh                                                                                                                                                                                                                                                     Vô Nhai Tử yêu ai trong số các nhân vật sau.
Thiên Sơn Đồng Lão                                                                                                                                                                                                                                            Lý Thu Thủy                                                                                                                                                                                                                                            Tượng Ngọc Bích ở Vô Lượng Sơn                                                                                                                                                                                                                                             Hư Trúc                                                                                                                                                                                                                                            Các câu trả lời đều sai                                                                                                                                                                                                                                                     Người có võ công cao nhất trong TLBB là ai.
Kiều Phong                                                                                                                                                                                                                                                 Hư Trúc                                                                                                                                                                                                                                             Đoàn Dự                                                                                                                                                                                                                                            Kim Dung                                                                                                                                                                                                                                             Vô Danh Thần Tăng                                                                                                                                                                                                                                                     Bạn thích môn phái nào nhất trong Thiên Long Bát Bộ.
Cái Bang                                                                                                                                                                                                                                                 Đại Lý                                                                                                                                                                                                                                            Thiên Sơn                                                                                                                                                                                                                                            Tiêu Dao                                                                                                                                                                                                                                            Thiếu Lâm.

Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:                 Bạn đã có tài khoản rồi

Duy trì đăng nhập.
Mạng Xã Hội Gamehub - Thông tin game mới, thư viện game đầy đủ nhất                                                                     Bạn sẽ là đệ tử của ai trong Thiên Long Bát Bộ.
|.

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB