Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-09-06 07:31:34

VickeyChir
Member
From: Iceland, Sau?Arkrokur
Registered: 2020-08-07
Posts: 97

mình có cái loa bluetooth đang nghe nó bật to lên một tí là nó tắt , nghe bt thì ko sao , thỉnh... | Tinh tế

Điện thoạiiPhone, iPad, iOS   mình có cái loa bluetooth đang nghe nó bật to lên một tí là nó tắt , nghe bt thì ko sao , thỉnh.
bemakhoe22 phút  Bình luận:      mình có cái loa bluetooth đang nghe nó bật to lên một tí là nó tắt , nghe bt thì ko sao , thỉnh thoảng sang kênh đài khác nghe nó lại tắt là bị sao vậy smile.
có ai biết chỉ giúp mình đi.
Thích    Chia sẻ  Báo xấu     Tags: iosaudio    Bình luận              OPPO#oppo    Sony Camera#sonycamera    + 269     + 143     + 90     CAO CẤP Lythienky  2.974  bài đăng.

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB