Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-09-06 05:27:57

phonoummody
Member
Registered: 2020-08-01
Posts: 6,385

@Lehungvifah Tìm cái dual app ở đâu vậy bạn

Các bạn cho hỏi.
Mình có 2 sim đang gắn trên 2 máy điện thoại.
2 sim này đang xài zalo.

Bây giờ mì   tinnokian781 Bình luận: 6     Nhận thông báo    Các bạn cho hỏi

Mình có 2 sim đang gắn trên 2 máy điện thoại.
2 sim này đang xài zalo.
Bây giờ mình muốn xài 2 zalo này trên một máy android  có được không.
Mình phải làm sao.
Máy android của mình là máy gắn được 2 aim     Báo xấu              6 Bình luận        tinnokian781TÍCH CỰC  Máy  android mình gắn được 2 sim                LehungvifahTÍCH CỰC 21 phút  Dùng dual app là ok mà.
Xiaomi có sẵn.
tinnokian781TÍCH CỰC 17 phút            Lehungvifah đã nói:       ↑           Dùng dual app là ok mà.
Xiaomi có sẵn.
@Lehungvifah  Tìm cái dual app ở đâu vậy bạn.
Trong cài đặt điện thoại à.

Dai NCĐẠI BÀNG  Bạn phải nói cụ thế là dùng dòng máy nào

Mình xài Samsung có sẵn 3 ac Zalo          tinnokian781TÍCH CỰC 17 phút            Dai NC đã nói:       ↑           Bạn phải nói cụ thế là dùng dòng máy nào.
Mình xài Samsung có sẵn 3 ac Zalo       @Dai NC  Máy mình realme 6 pro             Dai NCĐẠI BÀNG 3 phút            tinnokian781 đã nói:       ↑           Máy mình realme 6 pro       @tinnokian781  Bạn tìm trong Setting/Advanced features/Duall messenger                               Cá nhân    Hi bạn.
+ 107      + 70  Lê văn zyx    + 66  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  273  bài đăng   + 60      + 52.

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB