Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-09-06 03:30:32

Suelaf
Member
From: USA
Registered: 2020-08-01
Posts: 313

"Làm sao để tắt cái gợi ý này từ Siri nhỉ anh em ?" Nãy có 1 bạn trên Facebook hỏi mà vẫn chưa... | Tinh tế

Điện thoạiiPhone, iPad, iOS   "Làm sao để tắt cái gợi ý này từ Siri nhỉ anh em ?" Nãy có 1 bạn trên Facebook hỏi mà vẫn chưa.
Mr.
Đăng Giáp19 phút  Bình luận: 4        "Làm sao để tắt cái gợi ý này từ Siri nhỉ anh em ?" Nãy có 1 bạn trên Facebook hỏi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng ????        1 thích      HungNP18  thích nội dung này   androidiostinhtefact   4 Bình luận    WXYZCAO CẤP 7 phút  bác hỏi là chính lại cứ bảo là bạn khác hỏi ????       Mr.
Đăng GiápTÍCH CỰC 4 phút            WXYZ đã nói:       ↑           bác hỏi là chính lại cứ bảo là bạn khác hỏi ????        @WXYZ  Bạn có cao kiến nào không ????                 nlbn85ĐẠI BÀNG 3 phút  iPhone hiểu thói quen của người dùng ghê ????           zlatan10ĐẠI BÀNG 1 phút  Chỉ là thói quen sử dụng điện thoại thôi mà bác, Gợi ý phim mới cho đỡ search key word :v                    Raspberry Pi#rpi    Sony Camera#sonycamera.

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB