Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-09-05 00:02:34

KeithWanne
Member
Registered: 2020-08-19
Posts: 119

Hôm trước mình có ra Thế Giới Di Động, điều mình muốn nói là tự nhiên có bạn quái nào kết nối... | Tinh tế

Điện thoạiĐiện thoại Android   Hôm trước mình có ra Thế Giới Di Động

điều mình muốn nói là tự nhiên có bạn quái nào kết nối.

HungMac29 phút  Bình luận: 1      Hôm trước mình có ra Thế Giới Di Động

điều mình muốn nói là tự nhiên có bạn quái nào kết nối đồng hồ của ai đó vào điện thoại của mình, mình nhận được thông báo chấp nhận cho truy cập vào danh bạ, hình ảnh các kiểu, thấy vậy mình liền tắt răngxanh đi.
Vậy bật cái răngxanh ra đường có bảo mật cho đt ko các bác.
Thích        android   1 Bình luận    Doan Van KhaTÍCH CỰC 24 phút  hiểu bác muốn nói vấn đề gì chết liền                    Điện gia dụng#dien-gia-dung    Sony Xperia#xperia.

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB