Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-08-01 15:09:59

Robertton
Member
From: Ghana
Registered: 2020-08-01
Posts: 1
Website

Trả lời: 3 Đọc: 1,228 phananhtom 6/9/11

Diễn đàn Game VN                                                                                                           Total War                                                                                                    Workshop.
[Tutorial] modding Rome 2.
,    8/12/14                          16          17          18                                                 Trả lời: 349  Đọc: 105,597                 27/4/20.

Hỏi đáp và thảo luận về MODs Shogun 2 Total war

Hiroshii,                             8          9          10                                                 Trả lời: 191  Đọc: 92,339              AquitaineKingdom   3/1/19.

Modding Đại Việt -  update tại đây

,                             2          3          4                                                 Trả lời: 62  Đọc: 8,421              chua77   17/11/15.
Mod 1.03 By Lantis999.
lantis999,    31/12/11                                          Trả lời: 8  Đọc: 2,033              Knight of Darkness   1/10/15.

[Release] Bộ font support tiếng Việt cho Rome TW

Tidus_Hop,    1/7/11                                          Trả lời: 9  Đọc: 3,611              chenzongs   28/5/14.

Release bản test thử lính Đại Việt

,    18/12/10                          48          49          50                                                 Trả lời: 994  Đọc: 43,331                 2/12/13.

[Tutorial] Hướng dẫn add unit vào mod

nhinhonhinho,    22/5/11                                          Trả lời: 17  Đọc: 33,233              thanh_long_007   13/11/12.

[Tutorial] Hướng dẫn làm map cho Rome Total War

,    15/3/11                                          Trả lời: 12  Đọc: 32,784              wangtaising   16/1/12.

Cần chuột bạch test thử bản edit mod XGM 5.9.16

,    29/11/10                          15          16          17                                                 Trả lời: 321  Đọc: 15,179                 16/10/11.

HD cách bỏ giới hạn Unique Unit - chỉnh file

lantis999,    11/7/11                                          Trả lời: 14  Đọc: 3,103              lantis999   6/10/11.
Hướng dẫn chỉnh sửa RTW.
Zero_1992,    30/9/10                          9          10          11                                                 Trả lời: 217  Đọc: 15,772              love_evjl   28/9/11.

Video hướng dẫn làm 1 Unit trong Rome (Tiếng Anh)

jimmyli,                                             Trả lời: 3  Đọc: 1,228              phananhtom   6/9/11.

Hướng dẫn cài đặt RTW và MED2 TW

Nhinhonhinho,                                             .

Trả lời: 0  Đọc: 2,156                 15/7/11
[Tutorial] Làm thẻ UI cho Rome Total War

,    24/5/11                                          Trả lời: 4  Đọc: 30,712                 24/5/11.
Xếp chủ đề theo:     Lần gửi bài cuối   Thời gian tạo chủ đề   Tiêu đề (sắp xếp ABC)   Số lượng trả lời   Số lượt xem   Bài viết đầu được yêu thích          Xếp chủ đề kiểu:     Thứ tự giảm dần   Thứ tự tăng dần.
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:                 Bạn đã có tài khoản rồi.
Duy trì đăng nhập                                                     Diễn đàn Game VN                                                                                                           Total War.
Liên kết nhanh.
Liên kết nhanh.
Được gửi bởi thành viên:                                 Mới hơn ngày:                                        Search this forum only.
Giao diện    vB 3.x - Fixed.
Lên&nbspđầu&nbsptrang.


Tham gia ngày: 6/1/12 Bài viết: 1,422 Nơi ở:  Hà Nội 93 4944 nói: ↑ ủa bọn nó đánh nhau mà bị nhòe như hologram vậy Tốc độ siêu nhanh bẻ gãy quang trắc buonnguquaday, 10/9/20 lúc 00:10 #163

Offline

#2 2020-08-07 22:17:35

vulpheous
Member
Registered: 2020-08-04
Posts: 4,934
Website

Re: Trả lời: 3 Đọc: 1,228 phananhtom 6/9/11


Sau đó lưu file với DanhBa.xls Bước 2a: Nhấn tổ hợp phím Alt_F11 Bước 2b: Nhấp chuột phải chọn Insert- Module (Hình H1) Bước 2c: Chép đoạn code sau vào Bước 3: Chạy thủ tục : LayTenDanhBa (Hình H2) Bước 4: Trở lại màn nhập vào Ô D4 = SDT (B4) (Hình H3) Vậy là chúng ta đã được danh bạ số  điện thoại  từ các file *.vcf Sau đâu là code VBA Option Explicit Public MangFile(0 To 40000) As String Sub LayTenDanhBa() 'File này chay Dim i As Long, MyDir, khung, cot1, cot2, cot3, khung1, khung2, khung10, TenSheets, KH As String Dim Dong, j, Sofile As Integer Dim MangFile(2000) As String TenSheets = ActiveSheet

Offline

#3 2020-09-04 23:09:42

vulpheous
Member
Registered: 2020-08-04
Posts: 4,934
Website

Re: Trả lời: 3 Đọc: 1,228 phananhtom 6/9/11

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
tuchkasсайтсайт


Sau đó lưu file với DanhBa.xls Bước 2a: Nhấn tổ hợp phím Alt_F11 Bước 2b: Nhấp chuột phải chọn Insert- Module (Hình H1) Bước 2c: Chép đoạn code sau vào Bước 3: Chạy thủ tục : LayTenDanhBa (Hình H2) Bước 4: Trở lại màn nhập vào Ô D4 = SDT (B4) (Hình H3) Vậy là chúng ta đã được danh bạ số  điện thoại  từ các file *.vcf Sau đâu là code VBA Option Explicit Public MangFile(0 To 40000) As String Sub LayTenDanhBa() 'File này chay Dim i As Long, MyDir, khung, cot1, cot2, cot3, khung1, khung2, khung10, TenSheets, KH As String Dim Dong, j, Sofile As Integer Dim MangFile(2000) As String TenSheets = ActiveSheet

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB