Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-08-03 00:53:49

aoyeuzhhpnae
Member
Registered: 2020-08-02
Posts: 2,971
Website

Xếp kẹo ngọt

Xếp kẹo ngọt.
3.572.305.
Xếp kẹo ngọt 2                          145.207.
Xếp kẹo ngọt online 3                          81.390.
56.960.
Xếp kẹo ngọt 4                          48.015.
Xếp kẹo ngọt 3                          24.945.
Xếp kẹo ngọt vui nhộn                          14.212.
2.189.801.
Mưa kẹo ngọt                          240.696.
Xếp bánh ngọt                          69.422.
65.643.
Xếp kẹo 2                          42.821.
Kẹo thạch trốn thoát                          28.725.
Xếp kẹo giáng sinh                          23.142.
18.125.
Vua kẹo ngọt                          18.079.
Nối kẹo trái cây                          16.950.
Thế giới kẹo ngọt                          16.366.
Kết nối kẹo ngọt                          15.157.
Xưởng kẹo ngọt                          14.809.
Thế giới kẹo ngọt 2                          13.174.
Khu rừng kẹo ngọt                          11.673.
Xếp quà valentine                          10.665.
Bánh kẹo                          9.306.
Vương quốc kẹo ngọt 2                          8.590.
Vương quốc kẹo ngọt                          8.465.
Thi xếp ngọc                          7.852.
Nối kẹo online                          4.237.
Phá hủy kẹo ngọt                          3.213.
Xem thêm.

©2018 Công ty Cổ phần Mạng trực tuyến                    Điện thoại:

Email: [email protected]


Với cấu hình "sát rạt" nhau nhưng nếu B86 ế chỏng chơ - phải núp bóng dưới chiêu trò "cháy hàng" - thì  Vsmart Live  4 lại được đón nhận nồng nhiệt với 10 nghìn máy đã được bán ra chỉ trong 3 ngày đầu tháng 9

Offline

#2 2020-08-07 18:02:08

vulpheous
Member
Registered: 2020-08-04
Posts: 4,934
Website

Re: Xếp kẹo ngọt


Sau đó lưu file với DanhBa.xls Bước 2a: Nhấn tổ hợp phím Alt_F11 Bước 2b: Nhấp chuột phải chọn Insert- Module (Hình H1) Bước 2c: Chép đoạn code sau vào Bước 3: Chạy thủ tục : LayTenDanhBa (Hình H2) Bước 4: Trở lại màn nhập vào Ô D4 = SDT (B4) (Hình H3) Vậy là chúng ta đã được danh bạ số  điện thoại  từ các file *.vcf Sau đâu là code VBA Option Explicit Public MangFile(0 To 40000) As String Sub LayTenDanhBa() 'File này chay Dim i As Long, MyDir, khung, cot1, cot2, cot3, khung1, khung2, khung10, TenSheets, KH As String Dim Dong, j, Sofile As Integer Dim MangFile(2000) As String TenSheets = ActiveSheet

Offline

#3 2020-09-04 18:53:09

vulpheous
Member
Registered: 2020-08-04
Posts: 4,934
Website

Re: Xếp kẹo ngọt

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
tuchkasинфоинфо


Sau đó lưu file với DanhBa.xls Bước 2a: Nhấn tổ hợp phím Alt_F11 Bước 2b: Nhấp chuột phải chọn Insert- Module (Hình H1) Bước 2c: Chép đoạn code sau vào Bước 3: Chạy thủ tục : LayTenDanhBa (Hình H2) Bước 4: Trở lại màn nhập vào Ô D4 = SDT (B4) (Hình H3) Vậy là chúng ta đã được danh bạ số  điện thoại  từ các file *.vcf Sau đâu là code VBA Option Explicit Public MangFile(0 To 40000) As String Sub LayTenDanhBa() 'File này chay Dim i As Long, MyDir, khung, cot1, cot2, cot3, khung1, khung2, khung10, TenSheets, KH As String Dim Dong, j, Sofile As Integer Dim MangFile(2000) As String TenSheets = ActiveSheet

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB