Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-09-05 23:29:09

zlkovwprxudn
Member
Registered: 2020-08-15
Posts: 658

Mọi người cíu e với, chứ e cài win vào máy mac của e rồi nó lỗi kết nối được với mạng nhưng k... | Tinh tế

Mọi người cíu e với, chứ e cài win vào máy mac của e rồi nó lỗi kết nối được với mạng nhưng k.

Vankien1110 Bình luận:     Nhận thông báo    Mọi người cíu e với

chứ e cài win vào máy mac của e rồi nó lỗi kết nối được với mạng nhưng k truy cập được mạng, thử fix theo trueblueshoot của win nó báo reset network đến lúc máy reset xong thì đâu lại vào đấy mọi người ạ (        Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.498  bài đăng   + 70  ragefighter  22.834  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB