Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

#1 2020-09-05 03:49:11

JorgeMox
Member
From: Malaysia
Registered: 2020-08-30
Posts: 420

đã mua bản quyền Outlook của MS

Đã cài Outlook nhưng vẫn không đọc được file .msg trên Mac   Ss

Antoine Bình luận:     Nhận thông báo    Các bác cao nhân cho em hỏi xíu ạ, tình hình là em đang xài Macbook Air, đã mua bản quyền Outlook của MS, nhưng trong Công ty chủ yếu mọi người xài máy Win.

Mọi người thường lưu file trên Outlook về ổ đĩa đám mây của công ty để chia sẻ tài liệu

khi em down về thì file .msg không có cách nào mở được.
Có bác nào biết cách khắc phục thì chỉ em với ạ, em cám ơn.

Báo xấu       #.msg #macbookair        Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 107      + 70  Lê văn zyx    + 66  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  273  bài đăng   + 60      + 52.

Offline

FB88

Board footer

Powered by FluxBB