Diễn đàn game đá bóng

Diễn đàn game đá bóng.

You are not logged in.

Profile

Personal
Username
MichelMosh
Title
Member
Real name
Anya Silvers
Location
Belgium, Moelingen
Website
http://gametrangdiem.net
Personality
Signature

Khi trong  điều kiện  ánh sáng thấp, hình ảnh cho ra không tốt lắm, khi zoom người dùng có thể nhận thấy ngay ảnh sẽ noise nặng và mất chi tiết

User activity
Posts
0
Registered
2020-08-03
FB88

Board footer

Powered by FluxBB