Phuhoba9322 phút Thôi ông im mẹ đi

Điện thoại Android Mặc định một số bạn sẽ “chửi” ngay khi bất kỳ người Việt Nam nào “dám” nói những điều to tát mang.
Lạc Việt 202038 phút Bình luận: 3 Mặc định một số bạn sẽ “chửi” ngay khi bất kỳ người Việt Nam nào “dám” nói những điều to tát mang tầm quốc tế.
Đó là ĐỊNH KIẾN to đùng đã ăn sâu bám rễ và chúng ta phải đánh bật nó khỏi mỗi con người Việt Nam.
Chỉ như vậy chúng ta mới có cơ hội cạnh tranh với thế giới, đưa Việt Nam trở nên hùng cường hoặc chấp nhận vẫn mãi tụt hậu Thích androidhỏi đápbphone 3 Bình luận davichuynh12332 phút IP86+ mà bị vào nước có bảo hành ko lạc lạc.
Phuhoba9322 phút Thôi ông im mẹ đi.
kirakun27718 phút “thậm trí” Smarthome#smarthome Sony Xperia#xperia.


Thursday January 01, 1970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *